Grondwerken

Het uitgraven van kelders en funderingen voor de nieuw- of aanbouw van een huis, schuur of stal is voor ons dagelijkse kost, maar ook de aanleg van een paardrijbak vraagt specialistische kennis op het gebied van zand en paarden.  Ook is het inzaaien van tuinen, parken en taluds voor ons geen probleem. De grond wordt zaaiklaar gemaakt door de gewenste grondbewerking toe te passen. Bekijk voor meer informatie de foto’s hieronder of neem contact op met 06-10610964.